Werkgevers mijden overleg met Pronk over milieubeleid

De werkgeversorganisatie VNO/NCW heeft grote bezwaren tegen het zogenoemde groene polderoverleg met minister Pronk (VROM).

De organisatie vindt dat het overleg over de ruimtelijke inrichting van Nederland en over het milieubeleid de komende jaren te heterogeen van samenstelling is om efficiënt te kunnen functioneren, zo heeft voorzitter J. Schraven de bewindsman vorige week per brief laten weten.

Aan het groene polderoverleg nemen zeventien maatschappelijke organisaties deel zoals ANWB, FNV, en milieuorganisaties. ,,Het is een gezelschap van zeer heterogene samenstelling met zeer grote verschillen in mandaat. Het is zo'n breed gezelschap dat je niet goed tot resultaat kunt komen,'' aldus een woordvoerder van VNO/NCW. Werkgeversvoorzitter Schraven was vorige week niet aanwezig bij het groene polderoverleg op het ministerie van VROM in Den Haag.

De werkgeversorganisatie pleit voor een meer beperkt overleg tussen Pronk en het gehele Nederlandse bedrijfsleven. Belangrijkste punten voor het overleg zijn wat de werkgeverorganisatie betreft hun eis dat er jaarlijks duizend hectare aan bedrijventerrein bij moet komen, het ontwikkelen van een zuidas die loopt van de regio Rotterdam via de Brabantse stedenrij naar het Limburgse Venlo; en de ontwikkeling van plannen voor wat wordt genoemd de vitale stad.

Ook andere organisaties zoals Transport en Logistiek Nederland (TLN), het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) maken bezwaar tegen de opzet van het overleg.