Uitstel van besluit over nieuwe status EVD

De beslissing om van de Economische Voorlichtingsdienst (EVD) een agentschap te maken is uitgesteld tot het najaar.

De Tweede Kamer vroeg minister Jorritsma (Economische Zaken) vanmorgen een rapportage over de EVD. Op basis daarvan wordt een besluit genomen of de EVD een agentschap mag worden.

De Algemene Rekenkamer had vorige week in reeks rapporten over de ministeries kritiek op agentschappen die rechtstreeks vallen onder departementen maar die bedrijfsmatig werken. De financiële verantwoording en interne controle laten volgens de Rekenkamer ernstig te wensen over. Organisaties als het KNMI (meteorologie), het RIVM (volksgezondheid, milieu) en het CBS (statistiek) zijn juist agentschappen geworden om doelmatiger te gaan werken, maar daarvan is volgens de Rekenkamer nauwelijks sprake.

De bedoeling is dat de EVD, die bedrijven ondersteunt die zich in het buitenland willen vestigen, per 1 januari 2001 een agentschap wordt. Nu is het nog een gewone afdeling van het ministerie. Volgens de Rekenkamer is de EVD echter niet klaar voor de omvorming tot agentschap wegens een gebrekkige administratie. De Rekenkamer adviseert de gedeeltelijke verzelfstandiging daarom uit te stellen, omdat anders sprake zal zijn van de `verzelfstandiging van een intern probleem'.

De Tweede Kamer heeft door de kritiek aarzelingen gekregen, zo bleek vanmorgen tijdens een commissievergadering. Het Kamerlid Wagenaar (PvdA) vroeg daarom om een rapportage over de stand van zaken bij de EVD. Minister Jorritsma zegde die toe. Ook de andere fracties waren hier tevreden mee.

Jorritsma zei na afloop er vanuit te gaan dat de omvorming tot agentschap per 1 januari 2001 doorgaat. De kritiek van de Rekenkamer heeft volgens haar betrekking op de situatie van een jaar geleden. Ze verwacht dat uit de rapportage zal blijken dat er geen obstakels meer zijn.