RADIO VAN TOEN

De foto, met producer Karel Prior en de acteurs Ko van Dijk en Conny Stuart, is wellicht gemaakt bij een feestje ter gelegenheid van de zoveelste uitzending, want normaal ging het er bij de opnamen voor Koek en ei heel anders toe: vier spelers aan een tafel met teksten en microfoons, ten overstaan van het lachgrage publiek in het Minerva-paviljoen in Amsterdam.

Nu zou Koek en ei een radio-comedy heten, maar tussen 1959 en 1962 werd de reeks aangeduid als `radiostrip'. De drie afleveringen die nu in de serie Uit de schatkamer van de Nederlandse radio van het Nederlands Audiovisueel Archief op een cd (24,95 gulden) zijn gezet, dateren uit 1961. En daar zijn ze dan: de stemmen van Ko van Dijk en Conny Stuart als het echtpaar De Koning en Johan Kaart en Joop Doderer als de twee opa`s. Veel handeling was er niet, alleen de dwaze gesprekken aan de ontbijttafel. Want hoewel de serie in de vooravond werd uitgezonden, heette die zich af te spelen aan het ontbijt. ,,De pindakaas is op,'' luidde dan ook de vaste neuzeltekst van opa Bobby, alias Doderer.

Daar was heel wat aan voorafgegaan. Prior had jarenlang met groot succes het radio-amusement van de VARA verzorgd en stapte over naar de AVRO. Dat was, in die zuilentijd, groot nieuws in alle kranten. Hij nam bovendien Ko van Dijk, Conny Stuart en Johan Kaart mee, die onder zijn leiding in de VARA-serie Mimoza van Eli Asser hadden gespeeld. Doderer was destijds getrouwd met Conny Stuart. Vier sterren, kortom, die voortaan voor de AVRO gingen werken. Koek en ei, op tekst van Geert Elfferich en Jan Moraal, werd hun nieuwe hit.

Na de herkenningsmelodie (How do you like your eggs in the morning) kwam Ko van Dijk aan tafel. ,,Waar is mijn Joke-mijn-Jo voor haar ochtendkus?'' bulderde hij, waarna Conny Stuart een giechel produceerde die diep uit de onderbuik kwam. Hij was een bullebas, en zij een dweperig tiepje dat te pas en te onpas haar lievelingsdichter Bollewijn citeerde: ,,Bollewijn zegt dat ergens zo diep...'' Ze schmierden dat het een lieve lust was, en de opa's Kaart en Doderer deden geestdriftig mee. ,,Daar heb ik nou m'n hele leven voor op de glazenwassersladder gelegen,'' mopperde opa Bobby telkens. Het zijn zinnen die veel luisteraars van toen nog steeds niet vergeten zijn.

(Foto uit het TeleVizierboek `Tien levens in beeld', Tekst Henk van Gelder)