Meer docenten voor studie communicatie

De studie communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam wordt vernieuwd. Er worden meer docenten aangetrokken, het onderwijsprogramma wordt verzwaard en er komen meer computers voor studenten. Het College van Bestuur trekt hiervoor 1,6 miljoen gulden uit.

De universiteit reageerde gisteren met het rapport `Een doorstart voor Communicatiewetenschap' op de waarschuwing van minister Hermans (Onderwijs). Hermans dreigde de opleiding te sluiten als verbeteringen zouden uitblijven. De Inspectie had bij de opleiding `langdurige ernstige tekortkomingen' geconstateerd.

De universiteit wil de vernieuwingen onmiddellijk doorvoeren. Bij het begin van het studiejaar 2000/2001 moeten al duidelijke effecten zichtbaar zijn.

Volgens de UvA bemoeilijkte de explosieve groei van het aantal studenten het handhaven van de kwaliteit van de opleiding. In 1999 telde de opleiding ruim 1500 studenten, tegen circa 250 in 1988. Het aantal docenten groeide niet evenredig mee, waardoor de opleiding kampte met een structureel tekort aan personeel.

Gisteren kondigden gedupeerden van de studie de oprichting van een belangenvereniging aan. Voorzitter is J. Weil, vader van twee dochters die de afgelopen twee jaar communicatiewetenschappen studeerden. Hij heeft bij de UvA een schadeclaim ingediend van 25.000 gulden voor de kosten van het collegegeld en het levensonderhoud van zijn dochters.