`Luns loog over zijn lidmaatschap van NSB'

Oud-minister van Buitenlandse Zaken Luns heeft gelogen over de wijze waarop hij lid is geworden van de NSB. Dat beweert zijn schoonzuster Adèle Luns-van der Made deze week in Elsevier. Zij is de weduwe van Luns' broer Huib.

Luns verklaarde in 1979 dat zijn broer Huib hem had opgegeven als lid van de Nationaal Socialistische Beweging van Mussert. Als secretaris-generaal van de NAVO raakte hij in opspraak toen bekend werd dat hij in de periode 1933-1936 geregistreerd had gestaan als lid van de NSB.

Dr. L. de Jong, de directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, bracht dit gegeven in 1979 naar buiten. Aan de bewering van Luns dat zijn broer hem destijds bij de NSB had opgegeven, werd direct al in brede kring getwijfeld. Huib Luns heeft meegewerkt aan een valse verklaring om zijn broer geen moeilijkheden te bezorgen, zo vertelt zijn vrouw Adèle Luns-van der Made tegenover het weekblad Elsevier. Zij zegt hiermee naar buiten te komen om de geschiedenis niet met een leugen op te zadelen. Haar man overleed zeven jaar geleden. De verklaring werd bij hun thuis in Amsterdam door Luns persoonlijk aan zijn broer gedicteerd. ,,Ze willen me uit de NAVO knikkeren'', zo zou Luns onder meer hebben gezegd. Volgens Adèle Luns was ook de toenmalige premier Van Agt op de hoogte van de totstandkoming van de valse verklaring. Hij zou toen Luns hiervoor bij zijn broer was hebben opgebeld om erover met de secretaris-generaal van de NAVO te spreken.

In de Tweede Kamer ontstond destijds ophef over tegenstrijdige verklaringen die Luns aflegde over zijn NSB-verleden. De oppositie, onder leiding van PvdA-leider Den Uyl, verlangde een nader onderzoek naar de juistheid van die veklaringen. Het toenmalige kabinet wees zo'n onderzoek af. Premier Van Agt: ,,Zolang het tegendeel niet is bewezen, gelooft de regering de heer Luns op zijn woord.''

Tegenover Elsevier zegt oud-premier Van Agt zich ,,nulkommanul'' te herinneren van zijn telefoontje naar het huis van Luns' broer. Luns, 89 jaar en tegenwoordig woonachtig in Brussel, is niet meer in staat op het verhaal te reageren, zo meldt zijn advocaat.