Kosten Zalmkit voor centrale bank

De Nederlandsche Bank betaalt de kosten van de `Zalmkit' en zal zorgdragen voor de distributie ervan. Alle Nederlanders ouder dan zes jaar krijgen bij de invoering van de euro dit setje met een exemplaar van alle soorten euromunten cadeau.

Minister Zalm (Financiën) heeft dit in een brief aan het kabinet geschreven. De ministerraad buigt zich naar verwachting vrijdag over dit voorstel.

De bedoeling is dat de Zalmkit vlak voor de invoering van de euro op 1 januari 2002 wordt uitgedeeld. Burgers moeten op deze manier sneller wennen aan de nieuwe geldstukken. Het setje zal bestaan uit munten van 1, 2, 5, 10, 20 en 50 eurocent en 1 en 2 euro. De waarde is 8,55 gulden.

De setjes kosten samen circa 120 miljoen gulden. Daar komen nog tientallen miljoenen aan distributiekosten bij. Een woordvoerder van De Nederlandsche Bank omschrijft het uitdelen van de Zalmkit ,,als een gigantische logistieke operatie''. Alle Nederlanders krijgen samen met de Zalmkit ook voorlichtingsmateriaal over de nieuwe munt.

De centrale bank zal de kosten betalen uit het budget voor het Bureau Euro Omwisseling, dat zich bezighoudt met de invoering van de euro. Via een lagere winstafdracht van de bank aan de staat komt de rekening daarvan uiteindelijk toch bij het ministerie van Financiën terecht.

Op een bijeenkomst met de ministers van Financiën van de Europese lidstaten werd een half jaar geleden besloten kwetsbare groepen, zoals bejaarden en slechtzienden, muntpakketjes ter beschikking te stellen. Minister Zalm zei toen dat hij alle Nederlanders op deze manier met de euromunten kennis wilde laten maken. Hij beschouwt ,,het hele Nederlandse volk als kwetsbaar als het om geld gaat''.