Hof: geen immuniteit voor Pinochet

Een Hof van beroep in hoofstad Santiago heeft gisteren een besluit genomen over de vraag of generaal Pinochet vervolgd kan worden voor misdrijven begaan onder zijn bewind. Volgens Chileense media is besloten Pinochets immuniteit op te heffen.

Het hof zelf wil dat nog niet bevestigen. Het vonnis wordt pas over één of twee weken bekend gemaakt. Maar Chileense kranten melden dat met een meerderheid van 12 tegen 10 of 13 tegen 9 rechters voor opheffing van de immuniteit heeft gekozen. Het hof kwam een dag eerder bijeen dan was aangekondigd, om botsingen tussen voor- en tegenstanders van Pinochet te voorkomen.

De Chileense rechter Juan Guzman heeft het hof verzocht de immuniteit van de voormalige dictator op te heffen. Onder Pinochets bewind werden meer dan drieduizend Chilenen vermoord. Guzman concentreert zich evenwel op de vermisten, omdat het misdrijf ontvoering niet valt onder de amnestieregeling die Pinochet heeft afgedwongen. Inmiddels zijn 108 aanklachten ingediend.

Legerleider Ricardo Izurieta zei deze week dat vervolging van Pinochet ,,niet bevredigend is voor ons''. President Ricardo Lagos verzocht daarop ,,alle sectoren in het land'' om geen druk op de rechters uit te oefenen.