Fortis ziet winst fors omhooggaan

Het Belgisch-Nederlandse financiële concern Fortis heeft een uitstekend eerste kwartaal achter de rug. De bankverzekeraar behaalde een nettowinst van 851 miljoen euro, een stijging van 86 procent ten opzichte van de eerste drie maanden vorig jaar.

De winst per aandeel nam met 76 procent toe tot 0,72 euro.

Dit heeft het bestuur van Fortis (onder meer MeesPierson, VSB, Generale Bank en Amev) vanmorgen bekendgemaakt. De bankverzekeraar overtrof de verwachtingen van analisten, die de kwartaalwinst eerder schatten op maximaal 748 miljoen euro. Beleggers op de Amsterdamse effectenbeurs reageerden positief op de kwartaalresultaten. Zij beloonden het aandeel Fortis met een winst van bijna 3 procent op een koers van 30,37 euro.

Exclusief acquisities (de koop van de American Bankers Insurance droeg belangrijk bij aan de winstgroei), valutakoersverschillen en gerealiseerde meerwaarden kwam de winstgroei van Fortis in de eerste drie maanden uit op 75 procent. De financiële dienstverlener temperde de jubelstemming met de mededeling dat die stijging niet gedurende het hele jaar kan worden vastgehouden. Fortis gaat nu uit van een winstgroei van 20 procent over heel 2000. De winst per aandeel zal dit jaar naar verwachting 12 tot 15 procent toenemen.

Het balanstotaal van Fortis kwam dit kwartaal uit op 434 miljard euro, ten opzichte van 406 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar. Zowel de banken als de verzekeringsbedrijven droegen bij aan de groei in het eerste kwartaal. Het bankbedrijf voerde de nettowinst op met 78 procent tot 512 miljoen euro, het resultaat voor belasting steeg met 53 procent. Vooral de bankactiviteiten in de Verenigde Staten, waar het resultaat voor belasting bijna vervijfvoudigde, droegen bij aan de groeicijfers.

Het verzekeringsbedrijf deed het nog iets beter dan het bankbedrijf met een winstgroei van 83 procent naar 372 miljoen euro, waarbij zowel het leven- als het schadebedrijf beter presteerden. De netto verdiende verzekeringspremies namen toe met 27 procent.

Het bestuur van Fortis kon vanmorgen ook nog een meevaller presenteren. Het financiële concern heeft het voorbije jaar een flinke voorziening getroffen om claims met betrekking tot de millenniumwisseling op te kunnen vangen. De claims blijven echter uit en Fortis wil nu elk kwartaal een kwart van die voorziening laten vrijvallen. Voor de eerste drie maanden van dit jaar betekende dat een extraatje van zo'n 72 miljoen euro.