Broer Wahid neemt ontslag uit bankencommissie

Hasyim Wahid, een jongere broer van de Indonesische president, heeft zich teruggetrokken als medewerker van het openbare lichaam voor sanering van het bankwezen (BPPN). Dat heeft Wahid, bijgenaamd Gus Im, deze week telefonisch meegedeeld aan Cacuk Sudarijanto, de directeur van het BPPN. Het vrijwillige ontslag is gisteren bevestigd door president Wahid.

Gus Im (47) was formeel verbonden aan de dienst opsporing van het BPPN en hield zich naar eigen zeggen bezig met de `overreding' van onwillige debiteuren, onder wie enkele kinderen van oud-president Soeharto. Het BPPN werd in het leven geroepen toen Indonesië in 1997 werd getroffen door een monetaire crisis en tal van staats- en particuliere banken in acute betalingsnood kwamen omdat uitstaande schulden, die in de honderden miljarden guldens liepen, niet meer invorderbaar bleken. Het BPPN nam met de schulden ook de activa over die als onderpand hadden gediend. Die worden nu bij opbod verkocht en daarmee zijn zeer grote bedragen gemoeid.

De aanstelling van Wahids broer kwam pas onlangs in de openbaarheid en ontlokte een verhitte discussie in de media. Kranten repten van `neo-nepotisme' en het rumoer droeg bij aan de snelle waardevermindering van de Indonesische munt, de roepia.

President Wahid zelf deed de omstreden positie van zijn jongere broer nog onlangs af als ,,volkomen onschuldig''. Gus Im zou ,,brandschoon'' zijn en ,,alleen maar hand- en spandiensten verrichten''. Wahid ontkende ten stelligste geruchten als zou broer Hasyim ook opereren als `fondsenwerver' voor het presidentiële kamp.

Directeur Sudarijanto van het BPPN zei gisteren dat hij genoegen neemt met de mondelinge ontslagaanzegging. Wahid zou ,,aan effectiviteit hebben ingeboet'' omdat ,,hij een opsporingstaak had, vergelijkbaar met die van James Bond, die alleen goed kan worden uitgeoefend als een en ander geheim blijft''. De jongste ophef in de media zou Wahid vleugellam hebben gemaakt.

Een woordvoerder van de aan het BPPN verbonden ombudsman, die toezicht moet houden op de financiële handel en wandel van dit openbare lichaam, toonde zich gisteren verheugd over het vrijwillige ontslag van Wahid de jongere.

    • Dirk Vlasblom