`Baby's niet inenten tegen hepatitis-B'

Baby's hoeven niet tegen hepatitis-B te worden ingeënt, vindt minister Borst (Volksgezondheid). Een verplichte extra inenting kan tot gevolg hebben dat de deelname aan het vaccinatieprogramma — inenting van kinderen tegen difterie, kinkhoest en pokken — afneemt. Bovendien zou het nauwelijks helpen het aantal hepatitis-B-patiënten te verminderen; bijna 90 procent van het aantal besmettingen is onder vreemdelingen. Volgens Borst kan worden volstaan met het vaccineren van risicogroepen.