Advies: ook e-mail onder briefgeheim

De tekst van de Grondwet is niet meer toereikend in het huidige `digitale tijdperk' van internet, e-mail en fax. Drie artikelen over vrijheid van meningsuiting, privacy, brief-, telefoon- en telegraafgeheim – 7, 10 en 13 – moeten worden gewijzigd. Eén artikel, dat burgers toegang tot overheidsinformatie garandeert, moet worden toegevoegd.

Dat stelt de Commissie Grondrechten in het Digitale Tijdperk in een rapport dat zij vandaag aanbiedt aan de ministers De Vries (Binnenlandse Zaken), Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) en Korthals (Justitie). De commissie werd een jaar geleden ingesteld door toenmalig minister Peper (Binnenlandse Zaken) en staat onder voorzitterschap van prof.mr. H. Franken, die in Leiden rechtswetenschap en informaticarecht doceert.

De commissie wil de Grondwet zodanig aanpassen dat er `techniek-onafhankelijke' formuleringen in komen. Dit voorkomt dat technische ontwikkelingen de tekst van een gewijzigde Grondwet binnen de kortste keren zouden achterhalen. De commissie stelt voor van het recht op vertrouwelijk communiceren te spreken.

Onder het vorige kabinet werd door de toenmalige bewindslieden Dijkstal en Sorgdrager ook al een wetsvoorstel ingediend dat de onschendbaarheid van brief-, telefoon- en telegraafgeheim opnieuw moest regelen.

Maar de Eerste Kamer maakte daartegen bezwaar, omdat er geen breed publiek debat aan vooraf was gegaan dat door een staatscommissie was begeleid.

Een kenmerk van de vigerende Nederlandse Grondwet is het verbod van rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet. De grootst mogelijke meerderheid van de commissie – één lid heeft zich tegen verklaard – wil dat dit verbod wordt opgeheven.

RAPPORT: via www.nrc.nl/DenHaag