WRR uit kritiek op privatisering

De regering heeft de afgelopen jaren ,,te vaak te ondoordacht en te onvoorbereid'' gekozen voor de privatisering van overheidsbedrijven. Daarbij is zij zich onvoldoende bewust geweest van de noodzaak de publieke belangen te beschermen. Dit schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het vandaag verschenen rapport Het borgen van publiek belang.

De rijksoverheid en gemeenten hebben ,,te vaak onvoldoende aangegeven welke publieke belangen in het geding waren''. Als gevolg daarvan heeft de overheid in sommige gevallen de marktwerking weer moeten beperken, zoals bij de spoorwegen, in de sociale zekerheid en bij de kabel. De WRR pleit voor een gemeenschappelijk privatiseringsbeleid en adviseert instelling van een Kwaliteitskamer die toezicht moet houden op de waarborging van de publieke belangen.

Prof.dr. W. Derksen, voorzitter van de projectgroep die het advies opstelde, vindt dat politici hebben verzuimd vast te stellen ,,waar de overheid voor staat''. In een gesprek met deze krant zegt hij dat het debat over `wat wil je regelen in de samenleving' mondjesmaat en verkeerd wordt gevoerd. ,,Achter de privatiseringen zit een te clichématig economisch mensbeeld, waarbij de burger is verengd tot consument. (...) Maar de burger is meer dan een consument en hecht ook aan bepaalde publieke belangen. Nu groeit het besef dat mensen niet alleen maar uit zijn op het zo goedkoop mogelijk kopen van spullen.''

Die omslag bespeurt Derksen in het denken van politici over marktwerking, zoals bij minister Pronk (VROM) die het water in overheidshanden wist te houden en bij PvdA-fractievoorzitter Melkert die een rem op privatiseringen heeft bepleit. Derksen noemt dit hernieuwde beroep op de overheid ,,even onlogisch en even weinig beredeneerd'' als de idee dat privatisering altijd de oplossing is. De opmerking van Melkert, die `ja, mits' wil vervangen door `nee, tenzij', vindt de sociaal-democraat Derksen ,,makkelijk en goedkoop''.

RAPPORT: via www.nrc.nl/Doc