Wereldvreemd

Je hebt geleerd je niet gauw te verbazen in de voetballerij. Net als in een wedstrijd is ook organisatorisch en anderszins alles in principe mogelijk. Maar tegelijkertijd ging je ervan uit dat bepaalde principes onaantastbaar overeind zouden blijven. Bijvoorbeeld het uitgangspunt dat bij een grote ramp de voetbalbelangen zouden wijken. Door FC Twente te pressen om `gewoon' tegen Feyenoord te spelen op de dag na de ramp, deed de KNVB iets onmenselijks. Men stelde de organisatorische verlangens van de competitieleider boven het zeer menselijke verlangen van de Twentenaren om van voetballen gevrijwaard te blijven in dat weekeinde.

Hoe miezerig steekt daarbij de wens van de bond af om toch vooral op deze laatste speeldag van de eredivisie iedereen tot de eindstreep te doen doordringen. Nood breekt wet, maar niet voor de Zeister regelaars. Natuurlijk zou het vervelend geweest zijn dat Feyenoord en FC Twente er niet in zouden zijn geslaagd op dat moment te finishen in hun race naar Europees voetbal, maar wat zijn dat voor argumenten als Enschede door een ramp wordt getroffen? Speel dat ene overgebleven duel een week later, dan was er ook geen reden geweest voor de club om zo'n deerniswekkend telegram aan het gemeentebestuur van Enschede te versturen. Het is jammer dat spelers en bestuur van de FC Twente deze onverkwikkelijke zaak niet op de spits hebben willen drijven door te weigeren de ontmoeting met Feyenoord te spelen.

Stel, dat de Tukkers niet hadden gespeeld: wat zou de KNVB hebben gedaan? Punten afpakken, geldboete opleggen, punten in mindering brengen? Voor de vrede in voetballand is het maar goed dat het zover niet is gekomen. Er zijn momenten dat je het sterke vermoeden koestert dat de KNVB en zijn competitieleider op een aparte planeet verblijven, vanwaar niet tot hen doordringt wat niet rechtstreeks met voetbal te maken heeft. Wereldvreemd in hoge mate.

    • Herman Kuiphof