Vrouw mag bidden bij Klaagmuur

Joodse vrouwen hebben het recht verworven, gewikkeld in gebedskleden, bij de Klaagmuur in Jeruzalem te bidden.

Het Hooggerechtshof in Jeruzalem besloot gisteren ook dat zij bij deze heilige plaats, een buitenmuur van de tweede tempel die in 70 na Christus door de Romeinen werd verwoest, hardop mogen bidden. De regering kreeg van de rechters opdracht om de nodige maatregelen te nemen zodat vrouwen op voet van gelijkheid met de mannen bij de Klaagmuur kunnen bidden. Een jaar geleden verhinderden ultra-orthodoxe joden met grof geweld een poging van vrouwen bij de Klaagmuur te bidden.

,,Dit is een historische dag'', zei Anet Hoffman die uit naam van de organisatie Vrouwen van de Muur de uitspraak van het Hooggerechtshof had uitgelokt. ,,Wij zijn de gelijken van mannen.'' Ze zei ook beschaamd te zijn dat vrouwen die bij de Klaagmuur baden een half jaar naar de gevangenis konden worden gestuurd.

Ultra-orthodoxe parlementariërs hebben gisteren ziedend op de beslissing van het Hooggerechtshof gereageerd. ,,Dit raakt de ziel van het jodendom'', zei Moshe Gafni van de Shas-partij. ,,Wij leggen ons niet bij dit besluit neer. We zullen ervoor zorgen dat het parlement een wet aanneemt die de uitspraak van het Hooggerechtshof teniet doet.''

Vrouwen nemen volgens de regels van het orthodoxe jodendom geen deel aan de uitoefening van de godsdienst in de synagoge. In synagogen zitten zij gescheiden, vaak achter gordijnen, op balkons. De orthodoxie geeft de vrouw daarentegen een ereplaats in de huishouding. Vrijdagavond, bij het ingaan van de sabbat, steekt zij de twee kaarsjes aan en spreekt het daarbij behorende gebed uit.

In het liberale jodendom staat de vrouw gelijk met de man. Er zijn vrouwelijke rabbijnen en mannen en vrouwen zitten in de synagoge van de liberalen en die van de conservatieven door elkaar. Deze twee stromingen in het jodendom vormen een grote meerderheid in het Amerikaanse jodendom. In Israel daarentegen staan ze nog in de kinderschoenen.

In de zionistische orthodoxie streven vrouwen ook naar doorbreking van het religieuze taboe dat vrouwen aan de zijlijn van de godsdienstuitoefening plaatst. In deze kringen volgen vrouwen religieuze studies van de Thora, vijf boeken Mozes en andere joodse wetsboeken.

    • Salomon Bouman