VN bang voor chaos in Libanon

De chaos in Zuid-Libanon, waar de fundamentalistisch-shi'itische beweging Hezbollah razendsnel het vacuüm opvult dat het terugtrekkende Israelische leger achterlaat, brengt het plan in gevaar voor versterking van de VN-vredesmacht UNIFIL. Dat heeft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, gisteren onderstreept na een zitting van de Veiligheidsraad. Annan deed een beroep op alle partijen met de VN samen te werken om een ordelijk vertrek van de Israeliërs mogelijk te maken. Hij waarschuwde dat als de partijen niet meewerken hij zelfs kon worden gedwongen te adviseren tot terugtrekking van UNIFIL.

UNIFIL is sinds 1978, na de Israelische Litani-operatie, in Zuid-Libanon gelegerd met als mandaat toe te zien op een volledige Israelische troepenterugtrekking en de Libanese regering te helpen haar gezag tot te herstellen. In plaats daarvan heeft UNIFIL toegezien op een nieuwe Israelische invasie, in 1982, en op aanhoudende vijandelijkheden tussen Israel en Libanese en Palestijnse verzetsbewegingen. Nu Israel zich onder de jarenlange druk van met name Hezbollah terugtrekt, moet UNIFIL uiteindelijk haar taak uitvoeren.

Naar verwachting zal de Veiligheidsraad van de VN later vandaag een verklaring goedkeuren die Annans plannen goedkeurt om ,,alle noodzakelijke maatregelen te nemen'' die UNIFIL in staat stellen om haar mandaat uit te voeren. Belangrijk onderdeel van die plannen is versterking van UNIFIL van de huidige 4.515 man tot 5.600, en meteen daarna uitbreiding van de vredesmacht tot 7.900 man.

Diplomaten in New York zeiden echter te verwachten dat nieuwe leveranciers van troepen, zoals Frankrijk, geen troepen zullen sturen voor de Israelische troepenterugtrekking is voltooid. Israelische regeringsfunctionarissen hebben al geprotesteerd dat de VN nu hebben toegestaan dat Hezbollah zich nestelt aan de grens met Israel. De Libanese regering heeft vanochtend beloofd samen te werken met de VN, en laten doorschemeren dat een recent grensconflict met Israel geen struikelblok zal vormen.