Verbreding rijksweg Eindhoven

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft besloten het aantal rijstroken op de zogeheten Poot van Metz aan de zuidwestkant van Eindhoven te verdubbelen. De Poot van Metz, waar onder meer de A2 en de A67 samenkomen, is al jarenlang een knelpunt voor het verkeer uit alle richtingen.

Het is de bedoeling de extra rijstroken gescheiden te houden van de eigenlijke snelweg, zodat het regionale en het doorgaande verkeer van elkaar blijven gescheiden. Minister Netelenbos heeft hierover gisteren een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Met het project is ruim 1,3 miljard gulden gemoeid.

Met haar besluit gaat minister Netelenbos voorbij aan de bezwaren van bewoners uit omringende dorpen. Die hadden in plaats van extra rijstroken liever een nieuwe rondweg ten oosten van Eindhoven gezien om de Poot van Metz te ontlasten. Het gemeentebestuur en milieuorganisaties in de regio voelden hiervoor echter niets omdat daardoor het dal van het riviertje de Dommel zou kunnen worden aangetast.