Unilever stopt met gen-soja in Europa

De blikken soep van Unox en de gehaktballen met sojasaus van Mora bevatten binnenkort geen genetisch gemodificeerde ingrediënten meer. Producent Unilever, het grootste voedingsconcern van Nederland, volgt ook in Nederland de wens van de Britse, Duitse en Oostenrijkse consument. Die willen gen-vrij voedsel.

,,We gaan onze ingrediënten voortaan inkopen voor geheel Europa'', zegt een woordvoerder van Unilever. ,,We willen minder leveranciers om daarmee kosten te besparen. We geloven in de voordelen van moderne biotechnologie, maar in Europa is het debat nog niet uitgekristalliseerd. Omdat consumenten in met name het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oostenrijk geen gemodificeerde ingrediënten willen, wijken we nu voor heel Europa uit naar alternatieven.'' Unilever probeert niet-gemodificeerde soja in te kopen en gaat leveranciers dwingen om de herkomst te garanderen.

Genetische modificatie – het veranderen van de erfelijke eigenschappen van gewassen als soja, maïs en tomaten – is een nog omstreden techniek. Soja kan bijvoorbeeld met een ingreep resistent gemaakt worden voor bepaalde bestrijdingsmiddelen. Daardoor zijn er minder van die bestrijdingsmiddelen nodig. Grote voedingsconcerns als Unilever en Nestlé hebben genetische modificatie herhaaldelijk bestempeld als een van de belangrijkste technieken voor de 21ste eeuw, omdat de voedselproductie er beter en efficiënter door wordt.

Tegenstanders van de genetische manipulatie – zoals zij het noemen – wijzen vooral op de gevaren: er is nog te weinig bekend over de effecten op lange termijn. Een van de risico's is bijvoorbeeld dat de gemodificeerde producten weer in de vrije natuur terechtkomen, zich vermengen met de oorspronkelijke gewassen en daarmee het ecosysteem kunnen beïnvloeden. Het publieke debat over het `Frankenstein-voedsel' is tot nu toe grotendeels aan Nederland voorbijgegaan.

DOSSIER GENETISCHE

MANIPULATIE: www.nrc.nl