Ramp Enschede 3

Met belangstelling volg ik de berichtgeving inzake de explosieramp te Enschede, inclusief leerzame referenties aan eerdere ongevallen zoals te Culemborg, Muiden enz. Tot dusverre miste ik referentie aan de historische ontploffing van het kruitschip te Leiden op 12 januari 1807 (koning Lodewijk Napoleon oogstte toen waardering met zijn reactie).

Wellicht is het (ook uit meer dan zuiver geschiedkundig oogpunt) van belang die historie weer eens in het licht te zetten (hoe kon dat gebeuren? welke maatregelen zijn toen getroffen om de nood te lenigen en herhaling te voorkomen? enz.)

    • H.P.N.W.F. van Rijckevorsel