Nederlandse handel minder belangrijk voor Duitsland

De betekenis van Nederland als handelspartner van Duitsland is het afgelopen jaar verder afgenomen. Op de ranglijst van toonaangevende handelslanden van de Bondsrepubliek zakte ons land van de vierde naar de vijfde plaats. Twee jaar eerder stond Nederland nog als derde geklasseerd in het goederenverkeer.

Duitsland is de grootste economische macht van Europa. De Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel voorspelt dat de rol van het Nederlandse bedrijfsleven als leverancier in het goederen- en dienstenverkeer voor de Bondsrepubliek dit jaar verder kan terugvallen. Voor Nederland vormen de oosterburen nog steeds met afstand de voornaamste afzetmarkt.

Nederland moest vorig jaar in het goederenverkeer na Frankrijk, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië ook Italië voor zich dulden. De totale waarde van de import uit Duitsland naar Nederland en omgekeerd is het afgelopen jaar van 153 miljard gulden naar 150 miljard gulden gedaald, aldus de vandaag gepubliceerde berekeningen van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel. In het dienstenverkeer moest Nederland de vierde plaats het afgelopen jaar eveneens afstaan aan de Italianen.

Vooral aan landbouwproducten exporteerde Nederland flink minder naar Duitsland. Die daling deed zich niet zozeer in hoeveelheid als wel in waarde voor. Door de roebelcrisis in Moskou daalde de Russische vraag naar Westerse voedingsmiddelen vorig jaar fors, wat een overaanbod in vooral zuivelproducten creëerde. De hieruit voortvloeiende prijzenslag leverde een uitvoerdaling van landbouwartikelen van 14 procent op. Daarnaast nam de uitvoer van industriële producten af met 11 procent.

In de dienstverlening wisten Nederlandse ondernemers vooral in de verkeer- en de transportsectoren in Duitsland minder aan de man te brengen. De export van deze diensten zakte respectievelijk met ruim 9 procent en bijna 7 procent. Bij de diensten in het personenverkeer lag de export 43 procent lager.

Door de florissante vooruitzichten voor de wereldeconomie in 2000 kunnen Nederland en Duitsland dit jaar zonnig tegemoet zien. De onderlinge handel tussen beide staten zal daarvan profiteren, aldus de Kamer.

Dat de betekenis van de Nederlands-Duitse handel voor de Bondsrepubliek toch verder kan afnemen, komt vooral doordat de handel met andere landen nog veel sneller groeit.