Melkert wil 2 miljard extra investeren

PvdA-fractieleider Melkert wil dat het kabinet dit jaar en volgend jaar 2 miljard gulden extra investeert, bovenop de circa 13 miljard die het kabinet al verwacht te kunnen bestemmen voor `nieuwe' uitgaven. Melkert zei dit gisteren in een discussie met een werkgroep van PvdA-economen.

Een belangrijk deel van de extra 2 miljard moet gaan naar onderwijs en onderzoek, zo gaf Melkert aan. Over de financiële dekking van deze uitgaven wilde de PvdA-fractieleider nog geen uitspraken doen. Wel zei Melkert dat uitzonderingen mogelijk moeten zijn op de regel dat inkomsten en uitgaven in de rijksbegroting strikt gescheiden moeten blijven. Het kabinet houdt rekening met meevallende uitgaven ter grootte van 5,6 miljard in 2000 en 7,5 miljard in 2001. De meevallende inkomsten zouden kunnen oplopen tot 11 miljard in 2000 en 17 miljard in 2001. Het kabinet wil dit jaar 1,3 miljard extra bestemmen voor onderwijs. Half juni zal Melkert een forse verhoging van de uitgaven bepleiten voor met name onderwijs en gezondheidszorg.

Sinds vorig jaar augustus heeft Melkert gepleit voor een structurele verhoging van de uitgaven voor onderwijs, die zouden moeten worden gebracht op de zogenoemde OESO-norm van 6 procent van het nationale inkomen. Volgens de laatste cijfers (over 1997/1998) is dit relatieve aandeel in Nederland in drie jaar tijd gedaald, terwijl de uitgaven voor onderwijs in de Verenigde Staten zijn gestegen. Vorige maand publiceerde de PvdA-fractie eigen plannen voor `intelligent investeren', waarin wordt gepleit voor een structurele verhoging van de rijksbegroting met 9 miljard in vier jaar en eenmalige extra uitgaven van 16 miljard.

Melkert stelde zich gisteren teweer tegen een pleidooi van PvdA-economen om de komende jaren te kiezen voor versnelde reductie van de staatsschuld en niet voor structurele verhoging van de uitgaven. In een bundel van de Wiardi Beckmanstichting stelden de economen onder meer dat versnelde schuld- reductie noodzakelijk is voor een gelijke verdeling van de collectieve lasten over verschillende generaties. Nieuwe uitgaven zouden bovendien kunnen bijdragen aan `oververhitting' van de economie door het onverantwoord aanjagen van de bestedingen.

Melkert bracht hier tegenin dat investeringen in onderwijs juist bijdragen aan een stabiele economische groei van omstreeks 3 procent waardoor de last van de staatsschuld vanzelf daalt en dragelijk blijft voor de huidige en toekomstige generaties. De PvdA'er raadde zijn partijgenoten aan ,,eens een school te bezoeken in plaats van een handboek economie te lezen''.