Junk-status dreigt voor UPC

Niet alleen de aandelen van UPC zijn gekelderd. Ook de obligaties waarmee het kabelbedrijf ruim 4 miljard dollar binnenhaalde dreigen af te glijden naar een `junk'-status.

Niet alleen op de aandelenmarkten klinkt de recente koersval van het expansieve kabelbedrijf UPC hard door. Zeker zo ingrijpend zijn de gevolgen van de dreigende stagnatie van UPC's expansiestrategie op de obligatiemarkt.

Daarmee is de sfeer rond het concern in rap tempo omgeslagen: UPC was tot voor kort de lieveling van de Europese obligatiemarkt. Met de komst van de euro werd vurig gehoopt dat zich, in navolging van de Verenigde Staten, een diepe en liquide bedrijfsobligatiemarkt zou ontwikkelen. Met de uitgifte van obligaties in het eurogebied zouden bedrijven zich onafhankelijker maken van bankleningen – de manier van financieren die nu overheerst.

Bovendien hoopten grote beleggers op de komst van minder kredietwaardige leners op de Europese obligatiemarkt. Nu landen als Italië zich met de euro vrijwel dezelfde status hebben verworven als Duitsland, waren er bijna geen partijen meer over die tegen hoge rentes zouden lenen. Beleggers hebben juist graag een breed palet van leningen, van hoog rentend en riskant tot laagrentend en zeer zeker – zoals Nederlandse staatsobligaties.

UPC was vorig jaar en begin dit jaar een van dé leidende ondernemingen bij de ontwikkeling van de hoogrentende Europese obligatiemarkt. De expansiestrategie creëerde een zodanige behoefte aan financiële middelen dat UPC in een half jaar tijd, tussen juli vorig jaar en januari dit jaar, 4,1 miljard dollar op de obligatiemarkt leende – zowel in dollars als in euro's. Die obligaties waren precies wat Europese beleggers wilden. Kredietbeoordelaars Moody's en Standard & Poor's gaven UPC een vrij lage rating, respectievelijk B2 en B, en de rente waartegen UPC leende was hoog: vanaf 10,875 procent. Dat was destijds zo'n 6 procent boven de effectieve rente op staatsobligaties met een zelfde looptijd.

Maar het hoge risicoprofiel van UPC begint zich nu te wreken. Sinds de aandelenkoers kelderde van meer dan 80 euro naar iets boven de 20 euro vanmorgen, is ook de koers van de obligaties fors gedaald. De oudste, tienjarige 10,875-procentsobligatie van UPC, die in juli vorig jaar werd gelanceerd, is nu een zesde van zijn koers kwijt.

Niet alleen beleggers moeten een verlies slikken, ook UPC lijdt onder de koersval van zijn obligaties. Door de koersdaling is de effectieve rente op het schuldpapier omhooggeschoten naar tegen de 15 procent gistermiddag, hetgeen de obligaties in het domein van de junk bonds dreigt te brengen. Die oplopende rente is een leidraad voor nieuwe kredieten voor UPC, waarvan de expansiestrategie, rentelasten en de verliesgevendheid geld blijven kosten.

Vandaar, zegt een Londense high yield obligatie-analist, dat de markt gespitst zal zijn op nieuwe financieringsarrangementen van UPC, die – zoals het er nu naar uitziet – via bancaire kredieten zullen lopen. Een nieuw beroep van UPC op de obligatiemarkt, met nóg een lening, zou alleen tegen een zeer hoge rente mogelijk zijn en de koersen van de huidige obligaties nog verder drukken. Bovendien heeft UPC in januari beloofd een half jaar lang geen nieuwe obligaties uit te geven, op straffe van een kwart procentpunt hogere rente op de nu uitstaande obligatieschuld.

Bovendien zijn er tekenen dat de Europese markt voor hoogrentende obligaties aan het verslechteren is. In de Verenigde Staten is het animo van beleggers om in hoogrentende obligaties te investeren al langer aan het tanen, maar terughoudendheid dreigt nu ook de Europese markt in haar greep te krijgen.

Niet dat de diepe en liquide euro-obligatiemarkt niet van de grond komt – de euro is juist op dit gebied een groot succes gebleken, en de uitgifte van bedrijfsobligaties gaat in hoog tempo door. Morgen komt detailhandelsconcern Ahold bijvoorbeeld met een lening van meer dan een miljard euro. Maar jonge, snel groeiende hoogvliegers, waarvoor de obligatiemarkt juist een uitkomst kan zijn, zullen de lotgevallen van UPC knarsetandend volgen: het is voor hen niet te hopen dat de `vallende engel' UPC de sfeer verder bederft.

    • Maarten Schinkel