Fusie milieugroepen loopt stuk op geld

De voorgenomen fusie tussen de twee milieuorganisaties Milieudefensie en de Stichting Natuur en Milieu gaat niet door. Hoewel zij het inhoudelijk eens waren konden ze geen overeenstemming bereiken over de financiële voorwaarden waaronder de samenvoeging zijn beslag zou moeten krijgen.

De nieuwe organisatie zou, naar het zich liet aanzien, door alleriei aanloopkosten moeten beginnen met een tekort van vijf miljoen gulden. Milieudefensie dacht dit op termijn wel te kunnen wegwerken, onder meer door een grootscheepse ledenwerfactie. Natuur en Milieu achtte dit echter een onaanvaardbaar risico.

Een teer punt vormde ook de salarissen. De Stichting Natuur en Milieu, waar gemiddeld hogere salarissen worden betaald dan bij Milieudefensie (waar iedereen evenveel verdient), toonde zich bezorgd dat de nieuwe organisatie door lagere salarissen niet voldoende mensen van kaliber zou kunnen aantrekken. Ook daarover was Milieudefensie optimistischer.

Vorige zomer kondigde beide groeperingen aan te willen fuseren. Ondanks het afketsen van de fusie zullen ze hun samenwerking op tal van terreinen, zoals de milieugrenzen op Schiphol, voortzetten. ,,Er komt nu geen huwelijk, maar we houden wel van elkaar'', aldus A. van den Biggelaar, voorzitter van Natuur en Milieu.