EU-staten vertragen eenwording

Lidstaten van de Europese Unie hebben het afgelopen jaar nauwelijks nog vooruitgang gemaakt bij het omzetten in nationale wetgeving van Europese richtlijnen voor de gemeenschappelijke interne markt. De Europese Commissie vreest negatieve gevolgen voor de informatiemaatschappij.

Volgens het gisteren gepubliceerde jaarlijkse `Scoreboard van de Interne Markt' was half april van dit jaar in totaal 13 procent van deze richtlijnen (194 van de 1.489) nog niet door alle lidstaten omgezet. Frankrijk, Portugal, Griekenland en Luxemburg zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de achterstand.

Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt) waarschuwde gisteren voor ,,een steeds diepere kloof'' tussen de lidstaten die de regels voor de interne markt ten uitvoer leggen en andere die dit steeds uitstellen. ,,De lidstaten moeten hun achterstand snel wegwerken'', aldus Bolkestein. ,,Dat is van groot belang om het tijdens de top (van Lissabon, red.) geformuleerde doel te bereiken en zo de meest dynamische en op kennis gebaseerde economie te worden.'' De meeste achterstanden hebben betrekking op recente richtlijnen. Zo is ongeveer 60 procent van de richtlijnen waarvoor de deadline in 1998 afloopt nog niet volledig door alle lidstaten omgezet.

Geen van de richtlijnen betreffende diensten van de informatiemaatschappij die de afgelopen jaren in werking zijn getreden, is door alle lidstaten volledig ten uitvoer gelegd. ,,Omdat de diensten van de informatiemaatschappij geen grenzen kennen, kan de rechtsonzekerheid over de regels van toepassing de groei van de ondernemingen en de ontwikkeling van informatiediensten in het algemeen belemmeren'', aldus de Europese Commissie. Zij wil met de publicatie van het `scoreboard' (sinds november 1997) de competitie tussen lidstaten om de Europese regels snel in nationale wetgeving om te zetten, aanwakkeren. Finland wordt in het jongste scoreboard aangeduid als `kampioen aller tijden' met de kleinste achterstand. Nederland volgt na Spanje, Zweden en Denemarken op de vijfde plaats, ofschoon het percentage niet-omgezette richtlijnen voor Nederland opliep van 2,4 naar 3,0 procent.

Volgens een woordvoerster van de Europese Commissie duren procedures bij het Europees Hof met drie tot vijf jaar veel te lang. Door landen die een richtlijn niet omzetten elke drie maanden een formele aanmaning te sturen probeert de Europese Commissie de druk op te voeren, wat veelal tot resultaat leidt. Uit het scoreboard blijkt verder dat vooruitgang wordt geboekt op het gebied van minimumeisen voor producten.

    • Hans Buddingh'