`Duits leger drastisch verkleinen'

Het Duitse leger moet radicaal worden hervormd. De troepenmacht dient de komende 10 tot 15 jaar te worden verkleind van 340.000 naar 240.000 soldaten, die zich toeleggen op beheersing van internationale crises.

Verder wordt de dienstplicht niet afgeschaft, maar wel wordt het aantal dienstplichtigen drastisch gereduceerd. Dat zijn de kernpunten in het rapport over hervorming van de Duitse Bundeswehr, dat een adviescommissie onder leiding van oud-president Richard von Weizsäcker vandaag in Berlijn heeft gepresenteerd.

,,De huidige Bundeswehr is niet meer in staat om aan haar nationale en internationale taken te voldoen'', zei Weizsäcker bij overhandiging van de aanbevelingen aan bondskanselier Gerhard Schröder en minister Rudolf Scharping (SPD) van Defensie. ,,Het ontbreekt aan voldoende vakkundige krachten en aan modern materieel. Een ingrijpende vernieuwing van het leger is onontkoombaar'', aldus Weizsäcker. De adviescommissie werd een jaar geleden op verzoek van de rood-groene regering ingesteld.

Weizsäcker wees er uitdrukkelijk op dat de dienstplicht blijft gehandhaafd zoals is vastgelegd in de Grondwet. Daarin staat onder meer dat de strijdkrachten zich met de verdediging van het land dienen bezig te houden. Maar ,,ons land is anders dan vroeger omgeven door partners'', zei Weizsäcker. Daarom kan het aantal dienstplichtigen drastisch worden gereduceerd van de huidige 132.000 naar 30.000, aldus de oud-president.

Weizsäcker noemde de noodzaak van een aantal dienstplichtigen in het leger, hoe gering ook, belangrijk om ervoor te zorgen dat de Bundeswehr beweeglijk blijft. Het overgrote deel van het leger zal immers, als het aan de commissie ligt, worden ingezet bij internationale crisisbestrijding.

De voorzitter van de soldatenvakbond, Bernhard Gerz, waarschuwde tegen een ingrijpende vermindering van het aantal dienstplichtigen. Dat betekent nagenoeg de introductie van een beroepsleger, aldus Gerz.

Over de mogelijke afschaffing van de dienstplicht is in Duitsland een hevige strijd ontbrand. Zowel Scharping als ook de bondskanselier heeft zich evenwel uitdrukkelijk voor handhaving van de dienstplicht uitgesproken. Scharping zal morgen zijn voorstel voor hervorming van het leger bekendmaken. Reductie van de Bundeswehr is onontkoombaar, zei Scharping vanmorgen. In ieder geval zal het aantal burgers en soldaten in het leger (in totaal 460.000) de komende 5 jaar met 100.000 worden gereduceerd. Uiteindelijk zou de Bundeswehr volgens de minister tot 280.000 man moeten worden teruggebracht. Over de gevolgen voor het Duits-Nederlandse korps in Munster liet de commissie zich niet uit. Volgens een woordvoerder van het ministerie loopt het korps van zo'n 36.000 man bij de hervorming geen gevaar.