Cultuurnota 4

Tot mijn grote verbazing heb ik vernomen dat de Raad voor Cultuur het advies heeft afgegeven om het Radio Symfonie Orkest (RSO) op te heffen. Het opheffen van dit orkest slaat een groot gat in het Utrechtse culturele leven omdat het met grote regelmaat concerten in Vredenburg verzorgt. Een aantal jaar geleden heeft Utrecht het Utrechts Symfonie Orkest moeten opgeven en nu wordt ook dit laatste `huisorkest' de stad ontnomen!

Een van de stokpaardjes van Van der Ploeg is cultuur toegankelijker te maken voor een breder publiek. Met het opheffen van dit orkest bereik je eerder het tegenovergestelde! Als dit systematisch afbreken van symfonieorkesten op deze wijze wordt voortgezet, dan hebben we over een aantal jaar maar een paar `prestigieuze' orkesten over waarvan de toegangskaarten onbetaalbaar zijn geworden.

Verder zou de Raad voor Cultuur vooral de subsidieaanvragen gaan toetsen aan de hand van kwaliteit.

Dit juich ik ten zeerste toe, maar juist daarom is het onbegrijpelijk dat juist het RSO `geofferd' wordt. Het RSO heeft de afgelopen paar jaar veel nieuwe, jonge en ambitieuze mensen aangetrokken, waardoor het niveau van het orkest opzienbarend verbeterd is. Des te wranger is het dat deze bloei nu in de kiem gesmoord wordt.

    • Fedor Teunisse