Cultuurnota 2

Ik was stomverbaasd over de redenering die u in het redactioneel commentaar `Oude roem niet genoeg' (17 mei) volgt om uw bijval te betuigen met het advies van de Raad voor Cultuur. Ik citeer: ,,Het publiek weet wat het krijgt en dat krijgt het dan ook. Dat is de Raad niet genoeg en daar heeft de Raad gelijk in.''

Welnu, als `publiek' wil ik niet elke keer weer moeten afwachten wat de `vernieuwende gezelschappen' heel laten van Shakespeare; ik wil nog wel eens een stuk van Vondel zien zonder dat dat is gemoderniseerd door ambitieuze jongelui; ik wil de tekst van een literair toneelstuk kunnen verstaan, ongehinderd door rapmuziek of andere `vernieuwende elementen'. Kortom: ik wil inderdaad weten wat ik kan verwachten, en daarop baseer ik mijn theaterbezoek.

    • D.A. den Bakker