Brussel wil lastenverlichting regelen

De Europese Commissie komt met regels die de EU-lidstaten moeten hanteren als ze willen overgaan tot lastenverlichting. Zo zouden landen die hun overheidsfinanciën niet in evenwicht hebben geen belasting mogen verlagen als daar geen besparingen tegenover staan. Ook zouden lidstaten in tijden voor voorspoed moeten weerstaan aan de roep om meer lastenverlichting en hogere overheidsuitgaven. Zij zouden het extra geld juist moeten gebruiken om het financieringstekort en de staatsschuld terug te dringen, aldus eurocommissaris Solbes (monetaire zaken) in een vandaag gepresenteerd rapport.