Ambtenaren

Niet alleen Nederlandse EU-ambtenaren hebben reden tot klagen over het verloop van hun loopbaan (NRC Handelsblad, 17 mei). Nog aanmerkelijk beroerder is het gesteld met ambtenaren tewerkgesteld in ontwikkelingslanden. Er bestaat namelijk in het geheel geen loopbaanbeleid voor deskundigen op het gebied van ontwikkelingszaken, met uitzondering van de zogenoemde `themadeskundigen'. Het gros van de `bilaterale' deskundigen werkt op basis van contracten die in het gunstigste geval één of twee keer verlengd worden, waarna de wachtgeldregeling in werking treedt. Vervolgens kan men wachten tot Sint Juttemis.

Ondergetekende heeft in totaal een dienstverband van 10 jaar met het ministerie van Buitenlandse Zaken gehad en merkte onlangs dat er bij dit ministerie niet de geringste interesse bestond voor een evaluatie van de verrichte werkzaamheden, laat staan voor een gesprek over de verdere carrière.

    • Tsjalling Beetstra