Zwitsers steunen samenwerking EU

Ruim tweederde van de Zwitsers heeft gisteren in een referendum ingestemd met nauwere banden met de Europese Unie. Het aantal voorstanders van de bilaterale akkoorden tussen Zwitserland en EU – onder andere op het gebied van vrij verkeer van goederen en personen, landbouw en luchtvaart – is daarmee veel groter dan werd verwacht.

Nationalistische groeperingen, die tot het referendum hadden opgeroepen, vrezen het verlies van de Zwitserse neutraliteit en ongebondenheid. Ook zijn ze bang dat het land straks overspoeld zal worden door goedkope arbeidskrachten. Verder behoorden milieuorganisaties, die zich verzetten tegen het toelaten van meer vrachtwagens uit Europa, tot de tegenstanders van de akkoorden. De regering, werkgevers en vakbonden zijn tevreden over de uitslag. De huidige akkoorden halen de economische banden aan, zonder politieke consequenties. Veel politici in Zwitserland zijn voorstander van toetreding tot de Europese Unie op termijn. Maar de meesten zeiden gisteren de uitslag niet te beschouwen als `een ja of nee' tegen EU-lidmaatschap. Christoph Blocher, leider van de Zwitserse Volkspartij die bij recente parlementsverkiezingen de meeste stemmen behaalde, heeft zich uiteindelijk schoorvoetend bij de bilaterale akkoorden neergelegd.