Winstval Brunel, conflict in de top

In de top van detacherings- en adviesbureau Brunel is een conflict uitgebroken tussen de commissarissen en voormalig bestuursvoorzitter en grootaandeelhouder J. Brand.

Brunel heeft tevens in het eerste kwartaal ,,nadrukkelijk'' te kampen gehad met verdere druk op de winst, in navolging van de dalende tendens in het vierde kwartaal van vorig jaar. De koers van de aandelen zakte vanochtend met 22 procent tot 8 euro.

Over heel 1999 daalde de nettowinst van het bedrijf met bijna 41 procent tot ruim 20 miljoen gulden. Vorig jaar bliezen Brunel en uitzendbureau Unique een fusie af, waarna Brand als bestuursvoorzitter het veld ruimde, maar wel commissaris zou worden.

Brunel gaat dieper in de kosten snijden, wil een ,,belangrijk aantal medewerkers'' laten afvloeien en rekent dit jaar op een ,,bescheiden positief resultaat''. Een woordvoerder wil gezien het lopende overleg met de ondernemingsraad geen getallen noemen. De personeelsreductie is geconcentreerd bij de uitzend- en detacheringstak, Multec/Euromatch, waarbij ongeveer de helft van het eigen personeel van 741 mensen werkt.

Het conflict tussen de commissarissen en Brand kwam afgelopen vrijdag op de aandeelhoudersvergadering naar buiten. Het wederzijds vertrouwen is weg, zo heet het. De breuk leidt binnenkort tot het vertrek van president-commissaris J. Bax (ex-IHC Caland). Hij wilde vanochtend zijn vertrek niet toelichten. Ook de Brunel-woordvoerder weigert commentaar.

Brand, die ruim 60 procent van de aandelen bezit, is afgelopen vrijdag op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering tot commissaris benoemd. Commissaris R. van Gelder (topman Boskalis) stelt zich volgend jaar niet herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Delta Lloyd-topman J. Jansen blijft ,,in het belang van de onderneming'' aan als commissaris.

Brunel houdt op 29 september een aandeelhoudersvergadering waarvoor de toekomstige samenstelling van de raad van commissarissen op het agenda staat, naast een wijziging van de statuten. Dat hangt samen met het feit dat Brunel per 1 januari een zogeheten structuurvennootschap wordt, waar niet de aandeelhouders, maar de commissarissen vergaande bevoegdheden hebben.