Steeds vaker onderzoek `corruptie'

Geruchten over ambtenaren die corrupt zouden zijn, vormen in toenemende mate aanleiding tot onderzoeken door de rijksrecherche.

Vorig jaar begon de overheidsdienst, die bestaat uit bijzondere ambtenaren van de rijkspolitie 164 onderzoeken naar aanleiding van dergelijke geruchten. Dat waren er 65 meer dan het jaar daaraan voorafgaand, zo blijkt uit het jaarverslag van de rijksrecherche over 1999.

De forse toename is voor de leiding van de rijksrecherche aanleiding om een pleidooi te houden voor de aanleg van een landelijk register, waarin niet-integer gedrag van overheidsdienaren zou moeten worden vastgelegd.

Uit het jaarverslag blijkt dat de dienst vorig jaar in totaal 457 onderzoeken uitvoerde. Het varieerde daarbij van incidenten met vuurwapengebruik en geweld, valsheid in geschrifte, oplichting, meineed, zedenmisdrijven en drugssmokkel tot diefstallen door overheidsdienaren.

De 164 gevallen waarbij het om corruptiezaken ging zijn er aanzienlijk meer dan het jaar daarvoor, maar toch kan daaruit volgens een woordvoerder niet worden geconcludeerd dat er ook daadwerkelijk meer corruptie is. ,,Corruptie is een kerntaak van de rijksrecherche geworden. Er is steeds meer aandacht voor dit fenomeen en dat verklaart waarschijnlijk mede de toename van het aantal corruptie-onderzoeken,'' aldus de woordvoerder van Justitie.

Het merendeel van de corruptie-onderzoeken betrof de politie en ambtenaren die in justitiële instellingen als gevangenissen en huizen van bewaring werken. In hoeveel gevallen deze onderzoeken ook werkelijk hebben geleid tot een veroordeling door de rechter, is onbekend omdat justitie dat niet apart registreert. Om daarvan toch een duidelijk beeld te hebben pleit de leiding van de rijksrecherche voor dat landelijk register, waarin corrupt gedrag van ambtenaren wordt vastgelegd.

De rijksrecherche ligt op het ogenblik overigens zelf nogal onder vuur. Minister Korthals (Justitie) maakte vorige week nog bekend met een fors pakket aan maatregelen te zullen komen om de kwaliteit van de dienst te verbeteren.

Aanleiding daartoe vormt een onderzoek onder leiding van de commissaris van de Koningin in Utrecht, mr. B. Staal. Zijn onderzoekscommissie concludeerde onlangs dat de rijksrecherche niet erg doortastend is en over te weinig deskundigheid beschikt. Bovendien mankeert het aan kwaliteit op het gebied van verhoren. De rijksrecherche heeft `units' in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Den Bosch en Leeuwarden.