Pcb's in Belgisch veevoer

De Belgische minister Jaak Gabriëls heeft 201 veebedrijven onder veterinair toezicht geplaatst, nadat vorige week bij een controle in een veevoederbedrijf in het Waalse Feluy pcb's in het voer waren ontdekt. Pcb's kunnen wijzen op de aanwezigheid van het kankerverwekkende dioxine, maar dat staat in het huidige geval nog niet vast. België werd vorig jaar getroffen door een dioxinecrisis, waarna de Europese Commissie een deel van de Belgische landbouwexport aan banden legde.

Volgens minister Gabriëls beschikte het veevoederbedrijf Bauduin-Cambier niet over een registratie van alle inkomende en uitgaande goederenstromen, waardoor het noodzakelijk werd alle 201 afnemers onder veterinair toezicht te stellen. Die registratie is verplicht sinds de dioxinecrisis van vorig jaar, die de Belgische regering noopte tot een reeks maatregelen ter verbetering van de voedselveiligheid.

Vijftig ambtenaren van Landbouw controleerden afgelopen weekeinde alle afnemers van het veevoederbedrijf. Uit voorzorg wordt de melk van betrokken melkveebedrijven apart ingezameld. Onderzoek moet snel uitwijzen waar de pcb-besmetting vandaan komt. Bij de dioxinecrisis van vorig jaar was gebleken dat een malverserende vetsmelter die aan de veevoedersector levert een rol speelde in de besmetting. Toen bleek ook dat in de Nederlandse veltsmeltsector een en ander mis is.

Volgens de Belgische autoriteiten blijkt uit de vroegtijdige ontdekking van de pcb-besmetting in Feluy dat de controle nu goed werkt. Het Waalse bedrijf was de afgelopen maanden vijftien keer gecontroleerd. Bij de zestiende controle werd de pcb ontdekt. Gabriëls overweegt instelling van een databank met gegevens over alle leveranciers en klanten van veevoederbedrijven. Verder besluit het kabinet binnenkort tot een verbod op de verwerking van dierlijk afval in veevoeder. ,,Dan zijn wij waarschijnlijk het strengste land van Europa'', aldus de minister.

    • Hans Buddingh'