`Handsfree bellen in de auto is niet veiliger'

Handsfree bellen is veiliger! Met die leus in paginagrote advertenties startte het ministerie van verkeer en waterstaat onlangs een nieuwe campagne tegen mobiel bellen tijdens het autorijden. Een twintigtal telefoonfabrikanten, telefonieproviders en automobielbranche-organisaties als ANWB, BOVAG, de RAI, het Verbond van Verzekeraars en de politie ondersteunen de voorlichtingscampagne.

Maar handsfree bellen is helemaal niet veiliger dan handheld bellen, met het mobieltje in de ene hand en het autostuur in de andere hand. Een Britse adviescommissie schrijft in een lijvig rapport over alle veiligheidsaspecten van mobiele telefonie dat handsfree en handheld bellen even gevaarlijk is.

De Britse regering heeft snel gereageerd. Groot-Brittannië zal in komende campagnes geen onderscheid meer maken tussen het ontmoedigen van handheld- en handsfree-bellen in de auto.

De Independent Expert Group on Mobile Phones verwijst naar twee recente onderzoeken waarin de reactiesnelheden van handheld- en handsfree-bellers met elkaar zijn vergeleken. De reactie op een plotseling remmende voorligger verslechterde bij beide soorten bellers even erg. Telefoneren in de auto is slechter voor de reactiesnelheid dan een gesprek voeren in de auto of luisteren naar de autoradio.

Opvallend is dat de verminderde aandacht voor de weg twee minuten na beëindiging van het gesprek nog bestaat. Minder opvallend is dat oudere slechter dan jongeren reageren als ze in de auto een mobiel telefoongesprek voeren. De achteruitgang in reactievermogen is ernstiger dan bij automobilisten die net te veel alcohol op hebben om nog te mogen rijden.

Het onvermogen om twee taken tegelijkertijd uit te voeren, of de aandacht snel van de ene taak naar de andere te verleggen, is de oorzaak van het onveiliger rijgedrag tijdens het telefoneren. Ouderen hebben nu eenmaal meer moeite om twee dingen tegelijk te doen.