Export sigaretten uit VS kwart gedaald

De export van sigaretten uit de Verenigde Staten is afgelopen jaar met 25 procent gedaald. Dat komt overeen met 50 miljard sigaretten, ofwel 2,5 miljard pakjes. Ook het aantal verkochte sigaretten per inwoner in de VS zelf daalde afgelopen jaar, met 8 procent. Volgens een rapport van Worldwatch is ook het gebruik per hoofd van de bevolking gedaald in Frankrijk, Japan en China, drie van de landen waar het meest gerookt wordt. De dalingen zijn vooral een gevolg van de anti-rookcampagnes waardoor mensen zich bewuster worden van de schade die roken veroorzaakt. Bovendien zijn de prijzen van sigaretten in de Verenigde Staten fors gestegen door verhoogde accijnzen.