Eindhoven presenteert eigen plan met rekeningrijden

Eindhoven komt binnenkort met een eigen plan tegen de files, waarvan ook rekeningrijden deel uit zou kunnen maken. Dit heeft burgemeester Welschen gisteren in een gesprek voor de televisie verklaard.

Welschen wees erop dat Eindhoven de plaats is die buiten de Randstad het ernstigste fileprobleem kent. De burgemeester kondigde aan binnen twee tot vier weken een uitgewerkt plan te zullen voorleggen aan Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat). ,,Wij willen meedoen aan varianten van rekeningrijden'', aldus Welschen. Het is overigens nog onzeker of zulke plannen op steun kunnen rekenen van de Eindhovense raad.

Netelenbos presenteerde vrijdag een omvangrijk plan om de files in de Randstad te beteugelen. Een van de onderdelen hiervan is de invoering op experimentele basis van het rekeningrijden. Ook zal er een proef beginnen met betaalstroken. Voorts kondigde ze forse investeringen van overheidswege aan in verbeteringen in de weg- en spoorweginfrastructuur. Eindhoven komt in deze plannen niet voor.

De plannen van Netelenbos, waarmee in totaal ruim elf miljard gulden aan overheidsgeld is gemoeid, zijn dit weekeinde met wisselend enthousiasme begroet. De grootste coalitiepartijen, PvdA en VVD, toonden zich tevreden over de plannen van Netelenbos. D66 daarentegen had graag meer aandacht voor openbaar vervoer gezien in verhouding tot de nieuwe fondsen voor wegen.

Het CDA herhaalde nog eens dat ze rekeningrijden afwijst. Ook ergeren de christen-democraten zich aan het feit dat Netelenbos haar plannen als een `totaalpakket' presenteert. Ze wensen de mogelijkheid te behouden afzonderlijke maatregelen af te wijzen. GroenLinks verweet in het bijzonder PvdA en D66 ,,een bittere asfaltpil'' te hebben geslikt.