Zweepslagen

Vorig jaar in Las Vegas was er bij de openingsceremonie van het FIDE-wereldkampioenschap een zang- en dansgroepje uit Hongkong dat aankondigde dat daar het volgende wereldkampioenschap zou zijn. Prijzengeld gegarandeerd. Er was ook sprake van een aanbod uit Sun City, de Zuidafrikaanse casinostad. De miljoenen stroomden binnen, zo leek het.

We hebben er nooit meer iets van gehoord. Ik denk dat die dansers helemaal niet uit Hongkong kwamen en misschien wisten ze niet eens dat ze bij een schaakevenement optraden.

Een succesvol avonturier weet vriend en vijand steeds opnieuw te verbazen met onverwachte acties. De brave burgers vragen zich verbluft af of de vorige actie wel in orde was, maar de avonturier is alweer een paar stappen verder en met iets heel anders bezig. Zo'n avonturier is FIDE-president Iljoemzjinov.

Het afgelopen weekeinde was er in Londen bestuursvergadering van de FIDE. Er werd aangekondigd dat het volgende wereldkampioenschap op 25 november in de Indiase stad New Delhi zal beginnen. Na een tijdje wordt verhuisd naar Teheran voor de laatste rondes. Het prijzengeld is er nog lang niet, maar Iljoemzjinov heeft gezegd dat hij het zo nodig tot drie miljoen dollar aan zal vullen. Misschien is het waar, misschien niet.

Teheran, dat is een verrassing. In de jaren tachtig was schaken verboden in Iran. Schakers kwamen in het geheim bijeen en schaakliteratuur werd onder de toonbank verkocht en was erg duur, omdat de verkopers grote risico's liepen. Er werd gezegd dat een sterke Iraanse schaker negentig zweepslagen had gekregen toen hij bij het spel betrapt was.

Na de dood van Khomeini in 1989 mocht er weer geschaakt worden en in 1990 gingen de Iraanse schakers naar de olympiade, zij het onder begeleiding van een functionaris die niet schaken kon, maar op moest letten dat de spelers geen alcohol dronken of met vrouwen praatten.

Nu komt dus het wereldkampioenschap naar Teheran, niet alleen dat van de mannen, maar ook het vrouwenkampioenschap, als ik het goed begrepen heb. En als we de FIDE-aankondiging geloven mogen.

Nog wat kleine nieuwtjes van de FIDE-bestuursvergadering: de schakers uit Birma die door grootscheepse fraude aan hoge ratings zijn gekomen, moeten per man honderd punten inleveren, ongeveer de helft van de buit, schat ik. Verder werd een regel aangekondigd waardoor toernooien waaraan een computer meedoet niet meer voor de rating zullen tellen.

De rest van deze rubriek is aan achterstallig onderhoud gewijd. Vorige maand speelden Jeroen Piket en Vladislav Tkatsjiev in Cannes een spannende match van acht partijen. Tkatsjiev, 26 jaar oud, komt uit Kazachstan en woont tegenwoordig in Moskou, waar zijn vrouw en kinderen zijn, en in Cannes, waar de ambitieuse schaakclub een flat voor hem heeft verzorgd. De club heeft hem ook een paar matches laten spelen, eerst tegen de Luxemburger David, toen tegen John van der Wiel, nu tegen Piket. David en Van der Wiel werden met hoge cijfers verslagen. Tegen Piket werd het 4-4.

Wit Tkatsjiev-zwart Piket, vierde partij

1. d2-d4 d7-d5 2. c2-c4 c7-c6 3. Pb1-c3 d5xc4 4. e2-e3 b7-b5 5. a2-a4 b5-b4 6. Pc3-e4 Offert definitief een pion. Met 6. Pa2 had hij hem terug kunen winnen, maar voordeel viel daarmee niet te behalen. 6...Dd8-d5 7. Pe4-g3 Pg8-f6 8. Pg1-f3 Lc8-a6 9. Lf1-e2 e7-e6 10. 0-0 Lf8-d6 11. Lc1-d2 h7-h5 12. Pf3-e5 h5-h4 13. Le2-f3

jbMmlmMd

aMmMmgaM

imgcgbMm

mMmkBMmM

GagAMmMa

mMmMAIBM

MAMCMAGA

DMmLmJFM

13...h4xg3 Een fraai dame-offer. Nodig was het niet, want 13...Da5 ging ook, omdat dan 14. Pxc6 Dc7 goed voor zwart is. 14. Lf3xd5 g3xh2 15. Kg1-h1 c6xd5 Twee stukken, twee pionnen en een vaste stelling voor de dame. Het is meer dan genoeg. 16. a4-a5 La6-b5 17. a5-a6 Pb8-c6 18. Pe5xc6 Lb5xc6 19. Ta1-a5 Ta8-b8 20. Dd1-e2 Pf6-e4 21. Tf1-a1 Ld6-c7 22. Ld2-e1 Lc7xa5 23. Ta1xa5 c4-c3 24. f2-f3 Pe4-d6 25. Le1-g3 Tb8-b5 26. Ta5-a1 Pd6-c4 Tijdnood waarschijnlijk. 26...cxb2 27. Dxb2 Pc4 had veel betere winstkansen geboden. 27. b2-b3 Pc4-b6 28. Lg3-d6 Ke8-d7 En hier had hij 28...f6 moeten doen. Gejaagd door de klok laat zwart zijn hele koningsvleugel in de steek. 29. Ld6-c5 Th8-b8 30. De2-f2 Pb6-c8 31. Df2-g3 Tb8-b6 32. Dg3xg7 Pc8-d6 33. Dg7-f8 Zwart gaf op.

Dat was zuur voor Piket, maar in de laatste partij, die hij bij een 4-3 achterstand moest winnen om de match gelijk te maken, kreeg hij iets terug.

Wit Tkatsjiev-zwart Piket, achtste partij

1. d2-d4 Pg8-f6 2. c2-c4 c7-c5 3. d4-d5 b7-b5 4. Pg1-f3 g7-g6 5. c4xb5 a7-a6 6. b5-b6 d7-d6 7. Pb1-c3 Lf8-g7 8. e2-e4 Pb8-d7 9. a2-a4 Dd8xb6 10. a4-a5 Db6-a7 11. Lf1-e2 0-0 12. 0-0 Ta8-b8 13. Dd1-c2 Pf6-e8 14. Lc1-g5 Pd7-e5 15. Pf3xe5 Lg7xe5 16. Pc3-a4 Pe8-f6 17. Pa4-b6 Le5-d4 18. Ta1-b1 Lc8-d7 19. Tf1-d1 MdMmMdlm

eMmiagmg

gBMaMbgm

AMaGmMCM

MmMcGmMm

mMmMmMmM

MAKmIAGA

mJmJmMFM

19...Tb8xb6 Ondernemingslust die enigszins uit nood geboren is, want wit stond klaar om in het voordeel te komen door 20. b4 20. a5xb6 Da7xb6 21. h2-h3 a6-a5 22. b2-b3 Ld7-b5 23. Td1-e1 Tf8-b8 24. Le2xb5 Db6xb5 25. Lg5-d2 Db5-a6 26. Ld2-e3 Ld4xe3 27. Te1xe3 Tb8-b4 28. Tb1-d1 Pf6-d7 29. Td1-a1 f7-f6 30. Ta1-a4 Tb4-b5 31. Te3-e1 Da6-b6 32. Ta4-a3 Kg8-g7 33. Te1-a1 c5-c4 34. Dc2xc4 Pd7-c5 35. Ta1-e1 Tb5-b4 36. Dc4-c2 Pc5xb3 37. Dc2-c8 Pb3-c5 Wit heeft in de afgelopen fase wat doelloos heen en weer gespeeld. Waarschijnlijk kon hij niet beslissen of hij op winst of op remise moest spelen. Remise en matchwinst was nog steeds te verkrijgen met 38. De8 Da7 39. Txa5 Dxa5 40. Dxe7+ en als zwart geen eeuwig schaak toelaat gaat hij mat. In het vervolg gaat het van kwaad tot erger met wit. 38. Dc8-c6 Db6-a7 39. Ta3-a1 Kg7-f7 40. Te1-b1 Pc5xe4 41. Dc6-c2 Da7-d4 42. Tb1-e1 f6-f5 43. Ta1-a2 Dd4xd5 44. Te1-d1 Dd5-e5 45. Td1-a1 De5-d4 46. Ta2-a4 Pe4-c5 47. Ta1-d1 Dd4xd1+ 48. Dc2xd1 Tb4xa4 49. Dd1-d2 h7-h5 50. Dd2-c3 Ta4-b4 51. Kg1-h2 Pc5-e6 52. Dc3-a3 Tb4-b5 53. Da3-a4 Tb5-c5 54. Da4-b3 d6-d5 55. Kh2-g1 Tc5-c1+ 56. Kg1-h2 d5-d4 57. Db3-a3 Tc1-c5 58. Da3-b3 h5-h4 59. Kh2-g1 Tc5-c3 60. Db3-d5 a5-a4 61. f2-f4 a4-a3 62. g2-g4 h4xg3 63. h3-h4 Tc3-c5 64. Dd5-a2 d4-d3 Wit gaf op.

    • Hans Ree