Vuurwerkbazen geven zich aan

De directeuren van S.E. Fireworks hebben zichzelf aangegeven. W.Pater meldde zich gisteren bij de politie. R. Bakker zal dat vanavond doen, aldus zijn advocaat, mr. J.P. Plasman uit Amsterdam. Ruim honderdduizend mensen betuigden gisteren hun medeleven aan de slachtoffers van de vuurwerkramp tijdens een stille tocht door het centrum van Enschede.

De beide directeuren van de afgelopen zaterdag ontplofte vuurwerkopslagplaats S.E. Fireworks werden sinds donderdag gezocht door justitie. Zij worden verdacht van overtreding van de in de milieuvergunningen opgenomen voorschriften. Dat is een economisch delict, waarvoor zij tot zes jaar celstraf kunnen krijgen en 100.000 gulden boete, aldus advocaat Plasman.

Plasman nam Bakker en Pater als cliënten over van de Hengelose advocaat mr. C.P.B. Kroep. Die zou vrees hebben gekregen voor repercussies in Twente.

Volgens Plasman, die donderdag voor het eerst en langdurig met Bakker sprak, acht de directeur zichzelf juridisch niet schuldig. Bakker heeft zijn raadsman verteld dat het bedrijf de vrijdag voor de ramp deugdelijk was afgesloten en dat hij er zaterdag pas terugkwam toen hij hoorde dat er brand was.

Bakkers aanwezigheid op foto's die vlak voor en tijdens de ontploffingen werden gemaakt, leidden tot speculaties over zijn betrokkenheid bij de ramp. Hij zou op het terrein vuurwerk hebben klaargemaakt voor transport. Er zijn echter geen aanwijzingen dat S.E. Fireworks die zaterdag een show zou geven. Bakker vertelde Plasman dat hij, toen hij zaterdag op zijn terrein kwam, drie brandjes zag. Plasman wilde niet expliciet het woord brandstichting in de mond nemen. De brandweer zou ontspannen hebben staan blussen bij de bunker in het midden en tegen Bakker hebben gezegd: we hebben de zaak onder controle. Toen zag Bakker vanuit zijn rechter ooghoek ,,iets vreemds'' waardoor hij begreep dat het helemaal zou misgaan. Wat er zo vreemd was, kon Plasman niet zeggen; zijn cliënt was daar ,,nogal vaag'' over geweest.

Waar Bakker zich nu ophoudt, wilde Plasman niet meedelen. Hij vindt wel dat zijn cliënt niet als voortvluchtig mag worden beschouwd. Volgens hem is hij ,,totaal ontredderd'' en heeft hij psychiatrische hulp nodig alvorens hij door justitie kan worden gehoord. Met het OM in Almelo is afgesproken dat hij die hulp eerst krijgt.

Bij de explosie van S.E. Fireworks zijn ten minste zeventien en ten hoogste zesentwintig mensen omgekomen. Tijdens een stille tocht werd gisteravond in het Volkspark een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Onder anderen premier Kok, prins Willem-Alexander en de ministers Borst, Jorritsma en Van Boxtel waren naar Enschede gekomen. Kok zei dat Nederland ,,in diepe rouw is gedompeld'' en sprak zijn ,,diepe respect'' uit voor de overleden brandweerlieden.

Het ministerie van Defensie voert een intern onderzoek uit naar de organisatie van het Bureau Advies Milieuvergunningen (BAM) binnen de krijgsmacht. BAM is het door drie militairen bezette bureau dat gemeenten adviseert bij aanvragen voor vergunningen als die van S.E. Fireworks. Het raakte in opspraak doordat een medewerker, majoor C., eind vorig jaar op non-actief werd gesteld op verdenking van gesjoemel met adviezen. Ook het advies dat leidde tot de verlening van de vergunning voor S.E. Fireworks was opgesteld door deze majoor. De Grave wil precies weten wat de positie van BAM is binnen Defensie. Zelf was hij tot de ramp in Enschede niet op de hoogte van het bestaan van het bureau.

DOSSIERwww.nrc.nl