Uitkeringen rampenfonds zijn extra

De verzekeraars houden bij het bepalen van schadebedragen voor de betrokkenen bij de ramp in Enschede geen rekening met wat het Rampenfonds uitkeert.

Dat zegt woordvoerder G. Kloosterboer van het Verbond van Verzekeraars. ,,De verzekeraars concentreren zich op hun cliënten. Zodra een schadebedrag bekend is, wordt het overgemaakt'', aldus Kloosterboer. Volgens een woordvoerder van het rampenfonds worden er afspraken gemaakt met de verzekeraars over hoe het geld wordt uitgekeerd, maar volgens Kloosterboer ligt dat anders. ,,We keren gewoon uit. En we gaan na afloop geen geld terugvorderen.'' De kans bestaat nu dat getroffenen van twee kanten geld krijgen voor dezelfde schade.

Het Nationaal Rampenfonds (giro 777) maakte donderdag bij monde van secretaris J. Post bekend dat het in eerste instantie een bedrag van 7,5 miljoen gulden aan de gemeente Enschede overmaakt. Het geld wordt door de gemeente gebruikt in een algemene bijdrageregeling voor mensen met een totaal verwoeste dan wel onbewoonbaar verklaarde woning. Die mensen zijn bij de gemeente bekend en hoeven zich niet te melden. Zo is er een bedrag van drieduizend gulden kleedgeld per persoon beschikbaar, en een vergoeding van maximaal dertigduizend gulden voor herinrichting.

De woordvoerder van het rampenfonds was gistermiddag van mening dat het bedrag vooral zal worden aangewend voor getroffenen die niet verzekerd zijn. ,,Het gaat om mensen die buiten de regeling vallen.'' Maar de gemeente heeft er een algemene regeling van gemaakt. Volgens de woordvoerder zullen daarover afspraken worden gemaakt met de verzekeraars – wat Kloosterboer tegenspreekt.

Het kabinet liet deze week in een brief aan de Tweede Kamer weten dat onverzekerden niet buiten de boot mogen vallen. Zij zouden geld uit particulier initiatief moeten krijgen (zoals het rampenfonds) en, als dat nodig is, van de verschillende overheden. Hoe groot de schade is, valt nog niet te zeggen, aldus Kloosterboer. Het gaat in ieder geval om een bedrag van honderden miljoenen guldens.