Rushdie

Naar aanleiding van Elsbeth Etty's bezwaar tegen Salman Rushdies bijdrage aan het boekenweekgeschenk (Z 22 april): wat is er nu tegen wanneer een van de twee grootste schrijvers – met Nabokov – van de twintigste eeuw bereid wordt gevonden daarvoor een korte vertelling af te staan? Waarom moet dat afgezet worden tegen de voormalige, in het Nederlands schrijvende allochtone auteurs?

Allochtoon is net zoiets als een rooms-katholieke psycholoog – het heeft niets met de kwaliteit te maken. Moeten die weerloze boekenweekgeschenklezers dan altijd maar op Marga Minco's en Hella Haases worden vergast?

Er staat boven het betreffende artikel `Schandaal in Holland'. Het verdient niet meer dan de naam `Dorpsschandaal in Holland'. Waarom zou zo'n boekenweekgeschenk niet werkelijk eens een cadeau mogen zijn aan het soort lezers dat een boek koopt omdat hij er een geschenk bij krijgt? Die mogen dan heel dankbaar zijn dat het ditmaal Rushdie is.

    • Joost de Klerk Amsterdam