Maxima

Na de vraag hoe de vader van Maxima zich politiek heeft gedragen (Z 29 april), komt de vraag hoe hij aan de welstand is gekomen om zijn dochters een dure opvoeding te geven. Ik had het beeld van een sinds generaties rijke landeigenaar. Maar nu: niet meer dan een een sedert jaren plichtsgetrouw functionerend ambtenaar met een start als douanebeambte? Graag een vervolg.

    • Wim Zwart