`Lieve heer was mislukte kunstenaar'

In het bijzonder drie passages uit `Feestmaal voor Zeewier' hebben de toorn gewekt van Egyptische fundamentalisten. Het boek gaat over de desillusies van twee Iraakse communisten met de regimes in de Arabische wereld, met name die in Algerije en Irak. Uiteindelijk verdrinken de twee zichzelf in zee, aldus het zeewier op het feestmaal uit de titel trakterend.

In de eerste passage kritiseert hoofdpersoon Mahyar de manier waarop de Algerijnse president Boumedienne nationalisaties religieus rechtvaardigde: ,,In het tijdperk van het atoom, heelal en de rede regeren ze ons met wetten van Bedoeïenengoden en onderwijs in de Koran. Shit!'' De fundamentalistische krant Al-Shaab liet de punt weg, waardoor er in het Arabisch komt te staan: Koran is Shit.

In de tweede passage wordt de leraar Arabisch Mahdi door zijn huisbaas Hag Mohammed de huur opgezegd wegens hoererij; Mahdi heeft in zijn kamer privé-les gegeven aan een leerlinge. Mahdi zegt spottend: ,,Hag, mijn oompje, heb jij wel eens lief gehad in jouw leven?''

,,Slechts één liefde. Het voorbeeld van Allah en Zijn profeet.''

,,Uiteraard ben je daarmee getrouwd?''

,,Natuurlijk.''

,,Maar Allah zegt: Trouwt en wordt familie met wat goed voor u is. Onze grootse profeet was eender aan ons allen, en wij volgen allen zijn voorbeeld. En de profeet trouwde met meer dan twintig vrouwen, [sommigen] legitiem, [anderen] hartediefjes of voor het genot.''

De derde passage is een gesprek tussen de vrouwelijke hoofdpersoon Asya en haar geliefde. Asya zegt: ,,Je bent van mij, hoor. Dat moet je begrijpen, sinds vannacht.''' Hij knijpt in haar enorme, platte neus. ,,Maar die neus van jou staat tussen onze toekomst in.''

,,Hoe kun je mijn neus belachelijk maken? Het was onze lieve heer die hem schiep.''

,,Dan was die lieve heer van jou een mislukte kunstenaar.''