Hypotheekrente

Hij gaat er niet over, maar president Wellink van De Nederlandsche Bank vindt dat de hypotheekrenteaftrek binnen tien jaar moet worden afgeschaft. En dit niet vanwege het principe, maar om te voorkomen dat het geld wordt uitgegeven aan leuke dingen zoals hij het uitdrukt. Niet vermeld wordt dat de rente van hypothecaire leningen voor andere doeleinden dan het eigen huis al vanaf 1996 als consumptief wordt beschouwd, en vanaf volgend jaar helemaal als aftrekpost vervalt.

Met zijn gezaghebbende uitspraken suggereert de heer Wellink dat het toch nooit wat wordt met de oplossing van dit probleem en geeft hij een volkomen verkeerd signaal. Jammer voor de noeste werkers op de belastinginspecties die, naar ik aanneem, proberen vat te krijgen op deze weerbarstige materie. En jammer ook voor de talloze oprechte belastingbetalers bij wie het Generaal Pardon van Ruding nog vers in het geheugen ligt.

    • Ir. J. van den Berg