Generaal Clark

Wat een gemiste kans: je hebt een interview met generaal Clark en dan `vergeet' je om de belangrijke vragen te stellen en beperk je je tot meepraten met de generaal! (Z 6 mei) Ik wil de meest heikele punten toch nog maar even noemen:

- Het ontwerpakkoord van Rambouillet dat de NAVO vrije toegang gaf tot het gehele Joegoslavische grondgebied. Zo zegt punt 8 van appendix B: `NATO personnel shall enjoy, together with their vehicles, vessels, aircraft, and equipment, free and unrestricted passage and unimpeded access throughout the FRY including associated airspace and territorial waters. This shall include, but not be limited to, the right of bivouac, maneuver, billet, and utilization of any areas or facilities as required for support, training, and operations.' Dit roept natuurlijk de vraag op of het overleg nog wel serieus gemeend was van de kant van de NAVO, of dat men alleen een excuus wilde om aan te vallen.

- De conventie van Genève die aanvallen op burgerdoelen verbiedt. En andere verdragen die clusterbommen verbieden.

    • Wim Roffel Leiden