Geen risico's brand ATF

Bij de brand in een opslagloods van afvalverwerkingsbedrijf ATF de Pijp, vorige week vrijdag in Drachten, zijn geen risico's voor de volksgezondheid opgetreden.

Dit blijkt uit metingen door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Door de brand in de loods met 480.000 kilogram chemisch afval kwamen wel giftige stoffen als cadmium, pcb's en dioxine vrij. Ongeveer vierhonderd runderen van vijf boeren in een straal van anderhalve kilometer van ATF moeten nog enkele dagen op stal blijven. Het gras in deze strook bevat twee keer zo veel cadmium, lood en dioxine als normaal. Bewoners wordt afgeraden om groente uit moestuinen te eten en roetdeeltjes aan te raken.

Het Ministerie van Landbouw versoepelt de overige maatregelen die direct na de brand van kracht werden. In de melk van het vee in de wijdere omtrek zijn geen verontreinigde stoffen aangetroffen. De GGD Friesland werd de afgelopen dagen overspoeld met telefoontjes van verontruste burgers. Sommigen klaagden over griepverschijnselen en keel- en hoofdpijn. Nadelige gevolgen voor de volksgezondheid op lange termijn zouden niet bestaan.