Enschede

De pers heeft een enorme vrijheid, koestert en gebruikt die ook. In Enschede bleek dat weer door af en toe onevenwichtige verslaggeving: binnen 24 uur na de ramp al breed ingaan op de schuldvraag, tot in het absurde de psychotraumatische ervaringen in kaart brengen die slachtoffers doormaken en nog moeten doormaken, analyseren en een overmaat aan aandacht voor autoriteiten die het rampgebied bezoeken. Waar de media zich de informatieverstrekking en controletaak zelf opleggen, past het wanneer men gezamenlijk de eigen analyse zou aandurven. De pers moet in de komende tijd zelf een poging doen de verslaggeving te analyseren. Liefst in het openbaar. Media dienen de criteria van kritische beschouwing en openbaarheid van waaruit men placht te werken allereerst aan zichzelf op te leggen. Daar ligt immers de toeststeen voor alle activiteiten.

    • Ben Claessens