Elf miljard in weg en trein

Het kabinet heeft gisteren een pakket maatregelen ter waarde van ruim elf miljard gulden goedgekeurd om de weg- en spoorweginfrastructuur in de Randstad de komende tien jaar te verbeteren. ,,We verwachten dat als het plan is uitgevoerd, de gemiddelde snelheid in de Randstad dezelfde zal zijn als elders in Nederland'', zei minister Netelenbos.

Het plan, waarover maandenlang onderhandeld is met overheden en bedrijfsleven, omvat onder meer proeven vanaf 2002 met het omstreden rekeningrijden (via tolpoorten) en met betaalstroken. Het gaat om investeringen van 5,2 miljard in nieuwe voorzieningen voor het openbaar vervoer en 4,8 miljard gulden voor nieuwe wegen. Nog eens een miljard gaat naar fietspaden en lokale wegen.

Na twee jaar zal de balans van de experimenten met tolpoorten en betaalstroken worden opgemaakt. Als de files op de snelwegen niet merkbaar minder zijn geworden, zullen de proeven worden gestaakt. ,,We zouden dan wel een probleem hebben'', aldus Netelenbos, ,,maar ik ga ervan uit dat de proeven succesvol zullen zijn.'' Er zijn geen cijfermatige normen afgesproken om het succes te meten.

Het is de bedoeling dat in 2002 elf tolpoorten worden geplaatst rond de vier grote steden. Op vier plaatsen zullen in 2002 of 2003 betaalstroken komen: bij Amsterdam, Rotterdam en nabij Dordrecht. Voor het openbaar vervoer komt het accent te liggen op een verbetering van stadsgewestelijke verbindingen. Daarnaast wordt versneld geld vrijgemaakt voor de aanleg van stations aan de hoge snelheidslijn zuid.

DOSSIER: www.nrc.nl