Daklichten wijzen op werkplaats

. Op de vlak voor de explosie gemaakte luchtfoto van het terrein van S.E. Fireworks zijn opmerkelijke zaken te zien. In de eerste plaats doen de schaduwen bij de onderste twee betonnen Mavoboxen rechts op het terrein vermoeden dat daarvan de deuren open staan. Ook twee deuren van het woonhuis links op het terrein staan open. De open deuren wijzen erop dat er op de bewuste middag werd gewerkt.

In de tweede plaats is op basis van deze foto niet met zekerheid te zeggen hoeveel zeecontainers er op het terrein staan. Het bedrijf had vergunning voor veertien.

In de derde plaats staat naast de Mavoboxen rechts nog een gebouwtje ter grootte van ruim twee van die boxen. Dit staat niet vermeld in de vergunning.

In de vierde plaats zijn in de werkplaats aan de kopse kant van het gebouw in het midden twee daklichten te zien. Maar daarnaast zitten er nog zes. Dit zou erop kunnen wijzen dat de werkplaats is uitgebreid, iets waarover in de vergunning niet wordt gerept en dus in strijd zou zijn met de vergunning.

Op de foto's die De Telegraaf afgelopen maandag plaatste was duidelijk te zien dat de waterstraal die de brandweer in een der compartimenten van het grote gebouw spoot van boven werd verlicht. De aanwezigheid van daklichten verklaart dit. Een en ander maakt het steeds waarschijnlijker dat de brand is ontstaan in een illegale uitbreiding van de werkplaats.