Bloemprijzen gaan weer omhoog

De prijzen die kwekers ontvangen voor snijbloemen zijn dit jaar gestegen, na prijsdalingen van gemiddeld 6 procent vorig jaar. Uit de jaarcijfers van Bloemenveiling Holland blijkt dat de prijzen van snijbloemen in de eerste negentien weken gemiddeld 8 procent hoger lagen dan een jaar eerder. Vorig jaar daalden de prijzen van snijbloemen vooral door een hogere aanvoer. De volumestijging van 6 procent is voor de helft afkomstig van buitenlandse telers die hun producten in Naaldwijk verhandelen. Bloemenveiling Holland heeft het eigen bedrijfsresultaat zien dalen van 13 miljoen naar 7 miljoen gulden. Dat komt doordat de verhandelde volumes hoger waren en er dus meer mankracht nodig was.