Benzine binnen een week 16 cent per liter duurder

De benzineprijs is deze week vier keer flink naar boven bijgesteld. Euro ongelood, de meest gangbare brandstof, werd in totaal 16 cent duurder. De prijs van superbenzine steeg binnen een week met 20 cent. De exploderende ruwe olieprijs en de hogere dollarkoers zijn de twee belangrijkste oorzaken van de sterk stijgende benzineprijzen.

Het Koninklijk Nederlands Vervoer stuurde gisteren een `noodkreet' de wereld in over de sterk gestegen dieselprijzen. Volgens deze organisatie is het voor vervoersbedrijven steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Brandstoffen bepalen ongeveer 15 procent van de kosten van binnenlands vervoer en 20 procent van het internationale vervoer. De prijs van diesel ligt inmiddels een kwart boven die van 1 juni 1999. De vervoerders pleiten daarom voor een `brandstofclausule' die het mogelijk maakt om de prijsstijgingen door te berekenen aan de verladers.

Gisteren liet marktleider Shell weten dat euro loodvrij maandag opnieuw een stuiver duurder wordt. Het is gebruikelijk dat de andere aanbieders als Exxon, BP en TotalFina het prijsbeleid van Shell volgen.

Daarmee bereikt de prijs van de meestgebruikte autobrandstof een recordhoogte van 2,72 gulden. De prijs van superbenzine stijgt met acht cent en klimt gestaag richting de drie gulden per liter. De automobilist betaalt vanaf maandag een 2,91 gulden voor super met loodvervanger. Ongelode super komt vanaf begin volgende week op 2,85 gulden. De prijs van diesel stijgt met 2 cent tot 1,826 gulden per liter.

Shell noemt in een toelichting op de prijsverhoging vier oorzaken voor de snelle stijgingen. Ten eerste de prijs van ruwe olie. Nadat de Opec, de organisatie van olie-exporterende landen, in maart aankondigde de productie van olie weer op te voeren, is de prijs van een vat olie op de wereldmarkt gedaald van ongeveer 30 tot ongeveer 21 dollar. Maar de prijs is inmiddels weer terug op een niveau van 28 dollar. Omgerekend in guldens ligt de prijs nu zelfs hoger dan die van maart.

Ten tweede zijn de voorraden in de Verenigde Staten laag, terwijl de vraag in de VS juist extreem hoog is. De verwachting is bovendien dat de vraag vanuit de VS in de zomer verder zal toenemen, een gebruikelijk effect in verband met de zomervakanties. De vele auto's die dan rond zullen trekken, zorgen iedere zomer voor extra vraag.

Ten derde produceren verschillende raffinaderijen in Europa momenteel niet op hun maximumniveau vanwege onderhoudswerkzaamheden. Ook dat beperkt het aanbod en kan de prijs opdrijven, meldt Shell. De vierde oorzaak is de hoge koers van de dollar ten opzichte van de euro.

Shell meldt dat het een vaste brutowinst van 3 cent per liter aanhoudt in Nederland. ,,We streven naar een consistent en transparant'' prijsbeleid. Daarbij worden de schommelingen in de markt consequent doorberekend. Voor iedere liter bezine wordt 1,32 gulden berekend voor accijnzen en heffingen. Het btw-percentage is 17,5 procent.