Baskenland

Steven Adolf pleit voor een ingrijpen à la Oostenrijk ten opzichte van de Baskische regering (NRC Handelsblad, 11 mei). Volgens Adolf zijn burgerrechten als persvrijheid en vrijheid van meningsuiting de laatste tijd niet langer gewaarborgd in Baskenland als gevolg van het geweld van ETA en de daarmee samenwerkende Baskische regering. Deze burgerrechten worden echter al veel langer geschonden, ook door Spanje. Twee jaar geleden bijvoorbeeld, werd het Baskische dagblad Egin gesloten. Over de legaliteit van die sluiting heeft de rechter nog steeds geen oordeel geveld. Spanje is voor deze en soortgelijke zaken nog nooit terecht gewezen, behalve dan door organisaties als Amnesty International.

Dat ETA nu een journalist vermoordt is verschrikkelijk, maar het is onjuist om daarvoor de Baskische regering verantwoordelijk te stellen. Dat de PNV met ETA heeft gepraat en zelfs afspraken heeft gemaakt in een poging een einde te maken aan het al decennia durende geweld, getuigt wat mij betreft van realiteitszin. Als iemand naast de geweldplegers verantwoordelijk is voor het oplaaien van het geweld, is dat degene die weigert te praten. De Spaanse regering heeft gedurende 14 maanden van wapenstilstand geweigerd om een politieke dialoog te voeren. Spanje lijkt er nu alleen maar op uit te zijn om meer chaos en conflict te creëren, waarschijnlijk met de achterliggende gedachte om, zoals Steven Adolf voorstelt, in te kunnen grijpen. Vandaar dat PNV geen zin heeft in nieuwe verkiezingen. Dat heeft niks met lafheid te maken – de PNV heeft afgelopen maart bij de Spaanse verkiezingen nog flink gewonnen – maar met gezond verstand: na twee jaar van de ene verkiezingen na de andere is Baskenland toe aan een periode zonder electorale campagnes, aan een periode van rust en bezinning.

    • Theo Vroed